Παράρτημα Αναστασιματαρίου sec.pdf (167413)

Αναστασιματάριο sec PDF.pdf (2330550)

Αναστασιματάριον Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου

κατά την εξήγηση των Τριών Μουσικοδιδασκάλων και εφευρετών της Νέας Μουσικής Μεθόδου

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ και ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ